Sứ Giả Yêu Thương

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Giá Trị Cốt Lõi UPOWER

Tầm Nhìn

Trở thành tổ chức khởi nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Sứ Mệnh

Vì một cộng đồng sống có mục đích.

Giá Trị Cốt Lõi

Sống có mục đích
Sống yêu thương
Sống trách nhiệm
Sống bản lĩnh
Sống trung thực

Giá Trị Cốt Lõi

Hành động mạnh mẽ
Hành động quyết liệt
Hành động liên tục
Hành động khôn ngoan
Hành động bất chấp nỗi sợ hãi