Chủ tịch Upower Group và hành trình đưa “làn gió mát” Sứ Giả Yêu Thương vào thị trường bảo hiểm nhân thọ

Chủ tịch Upower Group và hành trình đưa “làn gió mát” Sứ Giả Yêu Thương vào thị trường bảo hiểm nhân thọ

Với mục tiêu tìm ra lối đi khác biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ truyền thống, Upower Group với người đứng đầu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Huy đã nỗ lực nghiên cứu và cho ra mắt dự án đầy giá trị nhân văn với tên gọi Sứ Giả Yêu Thương.

End of content

End of content