70 / 100

Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Cần Điều Kiện Gì?

Thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ cần điều kiện gì?

Các công ty bảo hiểm nhân thọ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc giảm bớt gánh nặng tài chính trước những rủi ro cho mỗi gia đình và giúp họ tích lũy dài hạn cho tương lai. Vậy thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ cần điều kiện gì?

1. Điều kiện thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ

Điều kiện đối với cá nhân, tổ chức tham gia góp vốn

Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phải đáp ứng các điều kiện sau theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

Điều kiện đối với doanh nghiệp BHNT dự kiến được thành lập

Vốn điều lệ: Số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp định. Vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP:

2. Điều kiện kinh doanh bảo hiểm với từng loại hình doanh nghiệp

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BHNT

Ngoài các điều kiện chung quy định ở trên, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn BHNT phải là tổ chức và đáp ứng các điều kiện sau đây:

Đối với tổ chức nước ngoài:

Đối với tổ chức Việt Nam:

Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ

Ngoài các điều kiện chung quy định ở trên, công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ dự kiến thành lập phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Như vậy, doanh nghiệp muốn kinh doanh BHNT cần đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, kết quả kinh doanh, hồ sơ và các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, nhân sự,…Với sự phát triển của thị trường BHNT như hiện nay thì số lượng các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện thành lập và kinh doanh BHNT sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Đăng Ký Tư Vấn Ngay Hôm Nay!  • Date Format: DD slash MM slash YYYY  • Referer info

Thành Lập Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Cần Điều Kiện Gì?